Frederikssund Idrætsanlæg

Åbningstider

For begge svømmehaller gælder, at indgangene lukker 1 time før de anførte lukketidspunkter og der er opkald fra bassinerne 15 min. før lukketid.

Omklædning skal være forladt ved den anførte lukketid. Der kan være aktiviteter i dele af svømmehallerne som gør, at ikke alle bassiner er tilgængelige. Se mere under den enkelte svømmehal.
I skoleferier vil det som udgangspunkt, være Frederikssund Svømmehal der har offentligt åbent.

Åbningstider i svømmehallerne skolesommerferien 2020